מוזיקה

מנדולינה

במסגרת חוג לכל ילדה וילד

כיתות ד'-ה'
‬מספר מפגשים: ‬ 33
מס‭' ‬משתתפים: 4

100 ש"ח לשנה

כינור

במסגרת חוג לכל ילדה וילד

כיתות ד'-ה'
‬מספר מפגשים: ‬ 33
מס‭' ‬משתתפים: 4

100 ש"ח לשנה

קלרינט

במסגרת חוג לכל ילדה וילד

כיתות ד'-ה'
‬מספר מפגשים: ‬ 33
מס‭' ‬משתתפים: 4

100 ש"ח לשנה

בוזוקי

במסגרת חוג לכל ילדה וילד

כיתות ד'-ה'
‬מספר מפגשים: ‬ 33
מס‭' ‬משתתפים: 4

100 ש"ח לשנה

חליל צד

במסגרת חוג לכל ילדה וילד

כיתות ד'-ה'
‬מספר מפגשים: ‬ 33
מס‭' ‬משתתפים: 4

100 ש"ח לשנה

גיטרה

במסגרת חוג לכל ילדה וילד

כיתות ד'-ה'
‬מספר מפגשים: ‬ 33
מס‭' ‬משתתפים: 4

100 ש"ח לשנה

תופים

במסגרת חוג לכל ילדה וילד

כיתות ד'-ה'
‬מספר מפגשים: ‬ 33
מס‭' ‬משתתפים: 4

100 ש"ח לשנה

מנדולינה פרטני

גילאים: כיתה ג'-עד מבוגרים
‬מס' מפגשים: 40
מס' משתתפים: 1
 

300ש"ח לחודש 10x חודשים = 3000ש"ח

מנדולינה קבוצתי

גילאים: כיתה ג'-עד מבוגרים
‬מס' מפגשים: 40
מס' משתתפים: 4
 

130ש"ח לחודש 10x חודשים = 1300ש"ח

חליל צד פרטני

גילאים: ד'-מבוגרים
‬מספר מפגשים: ‬ 40
 


300ש"ח לחודש 10x חודשים = 3000ש"ח

חליל צד קבוצתי

גילאים:  ד '- מבוגרים
‬מס' מפגשים: 40
מס' משתתפים: 4
 
 

130ש"ח לחודש 10x חודשים = 1300ש"ח

קלרינט פרטני

גילאים:  ד'-מבוגרים
‬מס' מפגשים: 40
 


300ש"ח לחודש 10x חודשים = 3000ש"ח

קלרינט קבוצתי

גילאים: ד'-מבוגרים
‬מספר מפגשים: ‬ 40
מס' משתתפים: 4

 

130ש"ח לחודש 10x חודשים = 1300ש"ח

כינור פרטני

גילאים:  ב '- מבוגרים
‬מס' מפגשים: 40
 
 

300ש"ח לחודש 10x חודשים = 3000ש"ח

כינור קבוצתי

גילאים:  ד'-מבוגרים
‬מס' מפגשים: 40
מס' משתתפים: 4

 

130ש"ח לחודש 10x חודשים = 1300ש"ח

בוזוקי קבוצתי

גילאים: ד'-מבוגרים
‬מספר מפגשים: ‬ 40
מס' משתתפים: 4

 

130ש"ח לחודש 10x חודשים = 1300ש"ח

בוזוקי פרטני

גילאים:  ד '- מבוגרים

‬מס' מפגשים: 40

 

 

300ש"ח לחודש 10x חודשים = 3000ש"ח

תופים קבוצתי

גילאים:  ב'-מבוגרים

‬מס' מפגשים: 40
מס' משתתפים: 4

 

130ש"ח לחודש 10x חודשים = 1300ש"ח

תופים פרטני

גילאים: ב'-מבוגרים

‬מספר מפגשים: ‬ 40

 

300ש"ח לחודש 10x חודשים = 3000ש"ח

פסנתר פרטני

 
גילאים:  ב '- מבוגרים

‬מס' מפגשים: 40

 

300ש"ח לחודש 10x חודשים = 3000ש"ח

חלילית פרטני

גילאים: ג'-מבוגרים

‬מספר מפגשים: ‬ 40

 
 

300ש"ח לחודש 10x חודשים = 3000ש"ח

חלילית קבוצתית

 
גילאים:  ג '- מבוגרים

‬מס' מפגשים: 40
מס' משתתפים: 4

130ש"ח לחודש 10x חודשים = 1300ש"ח

גיטרה קבוצתי

גילאים:  ד'-מבוגרים

‬מס' מפגשים: 40
מס' משתתפים: 4

 

130ש"ח לחודש 10x חודשים = 1300ש"ח

גיטרה פרטני

 
גילאים:  ד '- מבוגרים

‬מס' מפגשים: 40 

300ש"ח לחודש 10x חודשים = 3000ש"ח